Tidene forandrer seg.

Menneskene forandrer seg.

Naturlig nok er også «Hun er Henne» i endring.

Men, her sitter jeg…

Og jeg skriver.

Velkommen til å slå følge!